Sportovní kroužek při Mladoňovice

Sportovní kroužek a sportovní činnosti v naší škole mají dlouhou historii. Od svého počátku je sportovní oddíl při ZŠ současně organizován v České unii sportu /dříve ČASPV/.Děti tak mají mnoho příležitostí účastnit se soutěží regionálního i krajského charakteru. Patří mezi ně například Zimní čtyřboj v Třebíči, soutěže v přehazované, Atletická olympiáda v Třebíči, Orientační závod Den Země a jiné.

Všechny tyto akce jsou velmi populární a my se můžeme pochlubit spoustou vynikajících sportovců, kteří vyšli z našich lavic. I když soutěživost je přirozenou vlastností dětí, jde nám především o výchovu k aktivnímu využití volného času a ke zdravému životnímu stylu. A je jen potěšující, že mnoho našich bývalých žáků se sportu věnuje i v dospělosti.

Mezi naše tradiční činnosti patří mj. i taneční průprava. Z tanečních soutěží jsme si také přivezli řadu diplomů a ocenění, ať už z Parketových tanců v Třebíči či jiných. Před několika lety jsme vystupovali i ve vídeňském Prátru a na dunajském ostrově. Tehdy byly populární country tance, později zumba či aerobik.

Sportovní činnosti u nás mají velmi dobré zázemí. V posledních letech byla modernizována tělocvična a vybudováno víceúčelové hřiště. Máme také vybavení, s kterým se může pochlubit málokterá městská tělocvična. A naše heslo? POHYB JE ŽIVOT!

Ve školním roce 2015/2016 je kroužek každý čtvrtek od 12:30 do 13:30 + výjezdy na soutěže.