Budoucí švadlenky?

Děti ze 3., 4. a 5. ročníku se učí šít. V geometrii si vyrobily střih na zástěrku a v pracovních činnostech si ji pod vedením paní učitelky Tesařové samy ušily.