Základní škola

ZŠ a MŠ Mladoňovice, Mladoňovice 67, 675 32 Třebelovice

ID datové schránky: 7viu87y

skola@zsmladonovice.cz
568 443 029
778 734 781

Dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha

+420 234 665 111
posta@uoou.cz

  • Ing. Mgr. Jana Šimková - ředitelka a učitelka I. třídy
  • Mgr. Ivana Tesařová - učitelka II. třídy
  • Bc. Renata Baštářová - asistentka pedagoga + vychovatelka ŠD
  • Drahoslava Skokanová - školnice
  • Mgr. Zdeňka Tobolková - pověřenec pro ochranu osobních údajů, tel.: 732 582 322