Jsme plavci!!!

"Třikrát zdar, plavání..."

Tento pokřik byl poslední tečkou za letošním plaveckým výcvikem třetí, čtvrté a páté třídy. Absolvovali jsme celkem deset lekcí v plaveckém bazéně v Třebíči. Pod vedením zkušených lektorek z plavecké školy Laguna se všechny děti naučily základním pohybům ve vodě, potápěly se a plavaly s různými pomůckami. Zkušenější plavci si osvojili i jiné styly plavání a dokonce skákali i šipky. Každou hodinu si děti vyzkoušely něco nového a vždy odcházely s úsměvem. Při poslední lekci si pak za odměnu užily spoustu her ve vodě a na úplném konci každý získal své "mokré vysvědčení".

Divadlo Věž

V pátek 24. 3. 2023 se děti základní i mateřské školy zúčastnily divadelního představení v místní tělocvičně. Odehrálo se pod názvem "Pohádkové hity z televize Věž".

V průběhu představení byly děti spontánně zapojeni do zpěvu i tance. Zazněly známé písně z pohádek jako Obušku z pytle ven, Včelí medvídci a další. Všichni si dopoledne skvělě užily a do školy a školky se vracely s úsměvem na tváři.

Prevence dětských úrazů

Ve středu 1. 3. 2023 žáci 3.—5. ročníku absolvovali přednášku na téma "Prevence dětských úrazů". Interkativní a zábavnou formou si připomněli, jaké nástrahy na ně číhají doma, ve škole či volně v přírodě. Naučili se, jak se chovat v nebezpečných situacích nebo jak jim předcházet. V závěru si také osobně vyzkoušeli resuscitaci a někteří i umělé dýchání.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. 1. 2023 a v neděli 8. 1. 2023 chodily skupiny "králů" po koledě v Mladoňovicích, Dobré Vodě a Slavíkovicích. Role králů se opět po roce ujali žáci naší školy. Ke koledě přidali i přání všeho dobrého do nového roku. Získané prostředky pomohou statisícům lidí v nouzi. Výsledky sbírky zveřejníme po sečtení na plakátech.

Všem občanům děkujeme za jejich štědrost.

Vánoční besídka

Opět se přiblížily Vánoce a my se všichni společně setkali na vánoční besídce.

Vánoční dopoledne 22. prosince jsme zahájili venkovním prskáním prskavek a poté jsme se již přesunuli do školy. Nejprve jsme si všichni společně zazpívali pár tradičních, ale i moderních vánočních písní, a pak následovala dvě krátká představení. Jedno v českém jazyce, které si přichystali žáci prvního a druhého ročníku, a druhé dokonce v jazyce anglickém, který již ovládají žáci starší. Obě představení sklidila velký úspěch a herci se dočkali potlesku. Čekání jsme si ještě zkrátili židličkovanou. Poté jsme se již mohli vrhnout na kupu dárků, která na nás všechny čekala pod stromkem. Každý si našel dárek, který rozbalil a i ta nejmenší maličkost každého z nás zahřála u srdce a vykouzlila úsměv na tváři.

 

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce strávené s rodinou a s blízkými, a také hodně zdraví a pevné nervy do dalšího roku!

Vánoční dílničky

Blíží se čas Vánoc a v naší škole se po dvouleté odmlce opět uskutečnily vánoční dílničky pro děti a jejich blízké. Vytvořit si dekorace a přitom si popovídat, odpočinout si od každodenního shonu a strávit čas se svými dětmi, je velmi příjemné a zábavné.

Každý si mohl vybrat, co si vyrobí, možností bylo mnoho, nejen co se týče výrobků, ale i materiálu. A po práci zbyl i čas na občerstvení u sladkých či slaných dobrot a punče.

Věříme, že si páteční odpoledne všichni zúčastnění užili a těšíme se na další milá setkání.

 

Mikuláš ve škole

Pondělní dopoledne 5. 12. 2022 bylo dnem, kdy všechny děti s napětím očekávaly, jestli se za nimi zastaví opět Mikuláš se svou družinou. Oblíbená skupina svou cestu do školy našla a přinesla s sebou i svou knihu plnou hříchů, pochval a námětů ke zlepšení. Se zatajeným dechem, očekáváním ale i s mírnou nervozitou se čekalo, kdy už bude slyšet na chodbě školy řinčení řetězů a tiché kroky usmívajícího se anděla. Všechny děti si vyslechly slova chvály i napomenutí. Čertíci letos děti jen škádlili, a tak všichni žáci brzy překonali svůj počáteční strach z příchodu napřirozených bytostí. Děti odměnily Mikuláše pěknou písničkou nebo básničkou a za svou snahu a slib zlepšení si zasloužily balíček od anděla.

 

Školní volby

I letos jsme si ve škole vyzkoušeli, jaké to je volit ...

Žáci čtvrtého a pátého ročníku si v rámci hodin vlastivědy připravili volební programy se svými návrhy na změny, které následně odprezentovali všem žákům školy. Každý žák promítl do svéhu programu nejen své nápady, ale také trochu sám sebe, a to do celkového zpracování plakátu. V pondělí 31. října tak všichni žáci i učitelky školy měli možnost vybrat si jednoho zástupce, jehož program je nejvíce zaujal a dát mu svůj hlas. Všichni žáci si tak mohli vyzkoušet, jaké to je volit a přiblížili jsme jim tak alespoň trochu celý proces voleb. Po skončení hlasování usedla volební komise, aby sečetla všechny hlasy. Vítězkou se stala žákyně páté třídy, která ve svém programu měla nápady nejen na změny ve výuce, ale i na možné školní akce. Vítězce gratulujume a v budoucnu uvidíme, jak se ji podaří naplnit její volební program.

 

Na zpracované volební programy i samotný průběh voleb se můžete podívat ve fotogralerii.

Exkurze do firmy Esko-T

V pátek 7. 10. 2022 se žáci 3., 4. a 5. ročníku spolu se ZŠ Třebelovice vydali na exkurzi do třebíčské firmy Esko-T. Žáci byli zajímyvým způsobem seznámeni s procesem třídění odpadu. Upevnili si své znalosti o tom, kam který odpad patří a jak je s ním dále nakládáno. Měli možnost také nahlédnout přímo na třídící linku a následně i na skládku do Petrůvek. 

Loutkové divadlo

V pátek 9. 9. 2022 zavítala do školy loutková scéna "Kašpárkův svět" se svou pohádkou Kašpárek a čaroděj. Kouzlo loutek a krásných kulis děti vtáhlo do děje tak, že ani nehlesly a celé představení si příjemně užily.