Uvařte/Upečte si podle žáků 3., 4. a 5. třídy

Se žáky 3., 4., a 5. třídy jsme se v  rámci slohové výchovy českého jazyka zabývali popisem pracovního postupu. Úkolem žáků bylo popsat postup přípravy jejich oblíbeného pokrmu. Každý nám tak přiblížil, co má rád. Žáci se však vaření či pečení nebáli, a někteří si dokonce pro nás připravili malou ochutnávku. Měli jsme tak možnost ochutnat domácí pizzu, bábovku s čokoládou, maso na kari nebo ovocný koláč. Každý ochutnaný kousek byl výborný a děti za jejich snahu moc chválíme :). 

Den naruby

V pátek 1. 4. 2022 jsme si ve škole užili "Den naruby". V ten den jsme si vyměnili své pozice. Z žáků se stali učitelé, a připravili si pro nás aktivity do matematiky a českého jazyka. Každý měl možnost si vyzkoušet tuto roli. Všichni jsme si celé dopoledne užili, a žáci si vyzkoušeli i jaké je opravování a známkování písemek. :)

V závěru každý zhodnotil svou výuku a vybral toho učitele, jehož aktivity se mu líbily nejvíce.

Jan Amos Komenský

V rámci hodin vlastivědy si žáci 4. a 5. ročníku připomněli výročí narození Jana Amose Komenského. Ve skupinkách si zpracovali svůj vlastní projekt této významné bytosti českých dějin. Sami si hledali informace a vybírali ty, které je zaujali nejvíce. Musíme velice ocenit originalitu zpracování každé skupinky. Fotografie jednotlivých výsledků jsou ve fotogalerii.

Šablony III

 

Od 1.7. 2021 využívá naše škola dotaci Šablony III. V mateřské škole bude pracovat díky této dotaci školní asistent. Paní učitelky se budou vzdělávat pomocí šablon Sdílení zkušeností pedagogů.Děti využívají tablety ze šablony ICT ve vzdělávání. Navíc je čekají 4 projektové dny ve výuce.

V základní škole tvoří velkou část dotace šablona Doučování. Pomoc mohou žáci čerpat také od školního asistenta a školního kariérového poradce. Zúčastníme se také projektového dne ve výuce. 

 

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka

V sobotu 8. 1. 2022 a v neděli 9. 1. 2022 proběhla v obcích Mladoňovice, Dobrá Voda a Slavíkovice Tříkrálová sbírka. Role koledníků se opět ujali žáci naší školy. Dopoledne vyšli do ulic a koledovali u každého domu. Ke koledě následně připojili přání všeho dobrého do nového roku. Odměnou byly pro žáky zejména úsměvy na tvářích občanů.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat žákům za jejich úsilí a poctivou práci. Největší dík však patří zejména všem lidem, kteří přispěli na dobrou věc. Děkujeme za vaši štědrost!

Třídní maskot - Ríša Cestovatel

Třídní maskot mezi námi

Tento nápad vznikl spontáně, když si žáci v průběhu první poloviny října tvořili vlastní volební program a od té doby je maskot mezi námi a navíc každý týden pod patronem některého třídního školáka, který s méďem Ríšem zažije různá dobrodružství. Doprovází děti na kroužky, trénuje hru na hudební nástroj nebo jim pomáhá při učení. Po týdnu se předá dál i s medvědovým deníkem. Přečte se autorský zápis v deníku, který je často doplněn i fotografií méďu.

Žáci jsou vedeni k zodpovědnému termínovanému úkolu, jehož zpracování je součástí velkého celku - Deník méďu - který vidí všechny děti i jejich blízcí doma.

Školní volby

Dne 8. října u nás proběhly školní volby. Žáci si tímto způsobem přiblížili samotný průběh voleb a uvědomili si, jak ve skutečnosti takové volby probíhají. Ve skupinkách si vytvořili volební programy, kde se zamysleli nad tím, co by chtěli ve škole změnit a také si vytvořili vlastní občanské průkazy. Je důležité zmínit, že žáci k projektu přistoupili zodpovědně a celou situaci brali vážně. Vítězem se stala strana "Veselá čtyřka" s programem zaměřeným na výtvarné tvoření žáků, trávení času v přírodě a zejména navrhovala mít třídního maskota. Členům této politické strany držíme place, aby se jim podařilo uskutečnit změny z jejich volebního programu a splnit tak sliby, které nám dali.

Den pro prvňáčky

V pátek 3. září jsme pro prvňáčky připravili takový malý seznamovací výlet spojený s opékáním párků, tzv. ,,adapťáček".

Zahájení školního roku

Ve středu 1. září jsme již tradičně zahájili nový školní rok. Spolu s panem starostou jsme přivítali 7 prvňáčků. Všichni se do školy už moc těšili a to nejen prvňáci. Letos naši školu navštěvuje 29 dětí. 

Orientační závod ke Dni Země

V pátek 26.4.2019 jsme, jako už tradičně, uspořádali orientační závod ke Dni Země. Počasí nám přálo, děti se těšily, že si změří síly ve vytrvalosti i ve znalostech, párky se snědly a my už se těšíme na další akci.