Adaptační den

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 jsme všichni společně vyrazili na adaptační den. Hned ráno jsme se vydali do nedalekého tábora k Hornicím, kde jsme si rozdělali oheň a opekli si párečky.Smyslem tohoto dne bylo, aby naši noví prvňáčci lépe poznali starší spolužáky. Společně jsme si tak užili krásné a slunečné dopoledne, a s úsměvem na tváři jsme se vraceli zpět do školy. Teď se již těšíme na vše nové, co se letos naučíme a poznáme.

Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. 9. 2023 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2023/2024. Společně s panem starostou jsme přivítali šest nových prvňáčků.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok.

Ukončení školního roku 2022/2023

V pátek 30. 6. jsme slavnostně ukončili školní rok 2022/2023. V tomto roce jsme si společně užili spoustu krásných dní a zábavy, ale také jsme se naučili spoustu nového. 

Všem odcházejícím žákům přejeme hodně štěstí při jejich další cestě studiem a na ostatní se těšíme opět v září :)

Soutěžní dopoledne se Třebelovice

Ve čtvrtek 29. 6. nás navštívili žáci ze ZŠ Třebelovice. Společně jsme si užili dopoledne plné zábavy a soutěží. Někteří si zahráli fotbálek a jiní zase vyzkoušeli trasu plnou překážek. Celé dopoledne jsme si všichni společně moc užili a především jsme se seznámili s novými kamarády. Těšíme se na další setkání :).

Prevence dětských úrazů

Ve středu 21. 6. 2023 se žáci 3.—5. ročníku zúčastnili preventivního programu dětských úrazů. Seznámili se zde se základy první pomoci, kterou si taktéž vyzkoušeli. Pracovali s trojcípým šátkem a zopakovali si, jak se zachovat v různých situacích, které se mohou stát v běžném životě každého z nás. Také mohli nahlédnout do sanitky a prohlédnout si, co vše vozí policisté v autě. Někteří si vyzkoušeli i pouta nebo neprůstřelnou vestu. Během celého dopoledne si žáci zopakovali důležité informace, jak se zachovat při situacích ohrožujících život a odnesli si taktéž i nové poznatky a vědomosti, týkající se tohoto tématu.

Školní výlet

V úterý 20. 6. 2023 jsme vyrazili na školní výlet do Dačic. Navštívili jsme muzeum, kde byl pro nás přichystán edukační program k výstavě  ANALFABETA NEGRAMOTNÁ. Na jeho konci žáci rozluštili kód k tajemnému pokladu, kde každý našel malou odměnu. Starší žáci měli rovněž možnost vyzkoušet si vytvořit vlastní komiks. Poté jsme si prošli zámeckou zahradu a na konec výletu jsme se odměnili zmrzlinou.

Jsme plavci!!!

"Třikrát zdar, plavání..."

Tento pokřik byl poslední tečkou za letošním plaveckým výcvikem třetí, čtvrté a páté třídy. Absolvovali jsme celkem deset lekcí v plaveckém bazéně v Třebíči. Pod vedením zkušených lektorek z plavecké školy Laguna se všechny děti naučily základním pohybům ve vodě, potápěly se a plavaly s různými pomůckami. Zkušenější plavci si osvojili i jiné styly plavání a dokonce skákali i šipky. Každou hodinu si děti vyzkoušely něco nového a vždy odcházely s úsměvem. Při poslední lekci si pak za odměnu užily spoustu her ve vodě a na úplném konci každý získal své "mokré vysvědčení".

Divadlo Věž

V pátek 24. 3. 2023 se děti základní i mateřské školy zúčastnily divadelního představení v místní tělocvičně. Odehrálo se pod názvem "Pohádkové hity z televize Věž".

V průběhu představení byly děti spontánně zapojeni do zpěvu i tance. Zazněly známé písně z pohádek jako Obušku z pytle ven, Včelí medvídci a další. Všichni si dopoledne skvělě užily a do školy a školky se vracely s úsměvem na tváři.

Prevence dětských úrazů

Ve středu 1. 3. 2023 žáci 3.—5. ročníku absolvovali přednášku na téma "Prevence dětských úrazů". Interkativní a zábavnou formou si připomněli, jaké nástrahy na ně číhají doma, ve škole či volně v přírodě. Naučili se, jak se chovat v nebezpečných situacích nebo jak jim předcházet. V závěru si také osobně vyzkoušeli resuscitaci a někteří i umělé dýchání.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 7. 1. 2023 a v neděli 8. 1. 2023 chodily skupiny "králů" po koledě v Mladoňovicích, Dobré Vodě a Slavíkovicích. Role králů se opět po roce ujali žáci naší školy. Ke koledě přidali i přání všeho dobrého do nového roku. Získané prostředky pomohou statisícům lidí v nouzi. Výsledky sbírky zveřejníme po sečtení na plakátech.

Všem občanům děkujeme za jejich štědrost.