Rozvrh hodin ve školním roce 2017/2018

Rozvrh pro 1. a 2. ročník

  7:45 – 8:30 8:40 – 9:25   9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20   12:40 – 13:25
Po Čj Mat Tv Čt Prv   
Út ČJ Mat Pv Čt   Doučování (12:15 - 13:15) 
St Čj Vv Mat Prv Náb   
Čt ČJ Mat Tv Čt   Čtenář. klub I (12:00 - 13:30)
Čj Mat Čt Vv Hv   
Čj - český jazyk Tv - tělesná výchova
Mat - matematika Vv - výtvarná výchova
Prv - prvouka Pv - pracovní vyučování
Náb. - náboženství Hv - hudební výchova

Rozvrh pro 3., 4. a 5. ročník

  7:45 – 8:30 8:40 – 9:25   9:45 – 10:30 10:40 – 11:25 11:35 – 12:20   12:45 – 14:15
Po Mat Čj Čj/Aj Tv Prv/Vl  
Út Čj  Mat Čj

Vv

Aj Čtenářský klub II 
St Čj Aj Mat Pv -, In  
Čt Mat Čj Aj Tv  Prv,Př  
Čj Mat Čj Vl Hv  
Čj - český jazyk Tv - tělesná výchova
Aj - anglický jazyk Vv - výtvarná výchova
Mat - matematika Pv - pracovní vyučování
Prv - prvouka Hv - hudební výchova
Vl - vlastivěda In - informatika
- přírodověda