Rozvrh hodin ve školním roce 2022/2023

Rozvrh pro 1. a 2. ročník

  8:00 – 8:45 9:00 – 9:45   10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35
Po Čj M Čj Hv 
Út ČJ M Prv Tv  
St Čj M Čj VV Náb. 
Čt ČJ M Čj Tv Prv 
Čj M Čj Vv  
Čj - český jazyk Tv - tělesná výchova
M - matematika Vv - výtvarná výchova
Prv - prvouka Pv - pracovní činnosti
Náb. - náboženství Hv - hudební výchova

Rozvrh pro 3. ročník

  8:00 – 8:45 9:00 – 9:45   10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35   12:45 – 13:30
Po Čj M Aj Čj  
Út M Prv Čj

Aj

Tv  
St Čj M Čj Vv Náb.  
Čt Aj Čj Prv M  Tv  
M Čj Čj Hv Prv  
Čj - český jazyk Tv - tělesná výchova
Aj - anglický jazyk Vv - výtvarná výchova
M - matematika Pv - pracovní vyučování
Prv - prvouka Hv - hudební výchova
Náb. - náboženství  
   

Rozvrh pro 4. a 5. ročník

  8:00 – 8:45 9:00 – 9:45   10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35   12:45 – 13:30
Po M Aj Čj Vl  
Út M Čj Čj

Tv  
St M Aj Čj I/Vv Vv/I  Náb.
Čt Čj Aj M Čj  Tv  
Aj M Čj Hv Vl  
Čj - český jazyk Tv - tělesná výchova
Aj - anglický jazyk Vv - výtvarná výchova
Mat - matematika Pv - pracovní vyučování
Prv - prvouka Hv - hudební výchova
Vl - Vlastivěda  In - Informatika
Př - Přírodopis  Náb. - náboženství