Náboženství

Náboženství je nepovinný předmět. Jeho náplní je učit se dívat kolem sebe, objevovat dobro i krásu v nás i kolem nás, ujasňovat si otázky smyslu života, poznávat Boha a chovat se tak, aby nám všem bylo spolu dobře.

V roce 2015/2016 je vyučováno náboženství ve středu. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin.

1. skupina – příprava na první svaté přijímání - od 12:30 do 13:15
2. skupina – ostatní žáci - od 13:15 do 14:00