Výlet po Bihance

27. června jsme podnikli výlet po říčce Bihance. Po jejím toku jsme došli až za Dešov a zpět.